SCHNELLE Lieferung in Deutschland
Über 10.000 zufriedene Kunden
100% Zufriedenheitsgarantie
Schneller Kundenservice
Sichere Bezahlung

Das Nein. 1 Solarpanel-Reiniger!

Die weltweite Nutzung erneuerbarer Energien wächst um 50 Prozent


De wereld handelt naar klimaatwetenschap en de dreiging van koolstofemissies naar het milieu, en ziet landen hun focus verleggen naar hernieuwbare energiebronnen.

De acceptatie van zonne-energie zal naar verwachting leiden tot een wereldwijde toename van 50 procent in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, maar wind- en waterkrachtprojecten worden ook in hoog tempo gebouwd.

Deze voorspelling komt van het International Energy Agency (IEA), dat in zijn laatste rapport aankondigde dat betaalbare zonne-energie betekende dat de wereldzonnecapaciteit naar verwachting zou groeien tot 600GW in de komende vijf jaar.

Dat is gelijk aan de cijfers van de Australian Renewable Energy Agency (ARENA) van de totale windenergie die eind 2018 in ons land werd geïnstalleerd.

In totaal voorspelt het rapport dat tegen 2023 nog eens 1,3 TW aan schone energie zal worden geproduceerd op alle hernieuwbare platforms.

Klimaatactie en -verandering zijn de afgelopen maanden stevig in de wereldwijde krantenkoppen geweest, waaronder de opzwepende toespraak van de 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg op de klimaatactietop van de Verenigde Naties en de toenemende protesten over de hele wereld door groepen als Extinction Rebellion.

Maar de belangrijkste reden achter deze snelle opkomst van hernieuwbare energiebronnen, volgens het IEA-rapport, zijn de dalende kosten in verband met zonne-, wind- en waterkrachttechnologieën.

Alleen al de kosten van zonne-energie zullen tegen 2024 naar verwachting met 15 procent dalen, waardoor meer huizen en bedrijven zonnepanelen gaan installeren.

Die stijging zal betekenen dat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen groter zal zijn dan aardgas en het doel en tegen 2023 30 procent van al het elektriciteitsverbruik wereldwijd zal uitmaken.

Grote toename van zonne-energie en de opkomst van waterkracht- en windprojecten in de Verenigde Staten en Europa vormden de hoeksteen voor de IEA-voorspellingen, maar de echte aanjager van de adoptie van hernieuwbare energiebronnen kan voor sommigen als een verrassing komen.

China loopt voorop bij de adoptie van hernieuwbare energie

China zal naar verwachting de belangrijkste leider zijn in de hernieuwbare revolutie , goed voor meer dan 40 procent van de wereldwijde expansie.

Volgens het PBL Planbureau voor de Leefomgeving (PBL NEAA) was China in 2017 verantwoordelijk voor 28,3 procent van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide en droeg het in hoge mate bij aan de uitstoot van andere schadelijke broeikasgassen.

Maar China heeft ook enorme zonneparken bij de Longyangxia Dam (vier miljoen panelen die 850 MW produceren) en het grootste zonnepark ter wereld in de Tengger-woestijn met een capaciteit van 1500 MW.

Volgens het IEA wordt ook meer dan 60 procent van alle zonnepanelen in het land gemaakt.

In de komende vijf jaar voorspelt het IEA dat China nog eens 438 GW aan schone energie zal toevoegen, waarmee het de EU zal inhalen op het gebied van groene stroomproductie.

Volgens schattingen van het IEA zal het gebruik van steenkool voor de opwekking van energie tegen 2040 naar verwachting dalen van 27 procent van de totale energiebronnen tot 22 procent.


Laat uw zonnepanelen reinigen!

Testimonials HTML