GRATIS levering in Nederland!
10.000+ tevreden klanten
100% Tevredenheidsgarantie
Snelle klantenservice
Veilig betalen

Geef uw opbrengst een boost!

Wat zijn de verschillende soorten hernieuwbare energie?


Hernieuwbare energiebronnen zijn natuurlijke hulpbronnen die kunnen worden aangevuld. Deze bronnen zijn schoon en duurzaam omdat ze geen broeikasgassen in de atmosfeer afgeven zoals fossiele brandstoffen. Dit betekent dat ze op de lange termijn beter zijn voor ons milieu.

Nucleair opgewekte elektriciteit is niet hernieuwbaar, maar is koolstofvrij, wat betekent dat de opwekking ervan weinig of bijna geen CO2 uitstoot, net als hernieuwbare bronnen. Kernenergie heeft een stabiele bron, wat betekent dat het niet afhankelijk is van het weer.

Er zijn veel verschillende soorten hernieuwbare energie en vandaag zullen we de zeven primaire soorten onderzoeken die wereldwijd worden gebruikt.

Zonne-energie is de meest voorkomende en meest gebruikte hernieuwbare bron
Zonne-energie, ook wel fotovoltaïsche (PV) elektriciteit genoemd, is een schone en hernieuwbare energiebron. Het zet zonlicht om in elektriciteit met behulp van halfgeleiders die licht opvangen en omzetten in gelijkstroom (DC). De DC loopt door een omvormer die deze verandert in wisselstroom (AC), die in uw huis of bedrijf kan worden gebruikt.

Windkracht

Windenergie verwijst naar het proces van het opwekken van elektriciteit uit kinetische energie in de atmosfeer. Het aardoppervlak heeft een continue windstroom die kan worden benut door turbines te gebruiken. Veel verschillende soorten turbines worden gebruikt om deze natuurlijke hulpbron om te zetten in bruikbare elektriciteit, waaronder de horizontale as, verticale as, savonius-rotortype en darrieus-rotortype. Deze turbines hebben verschillende voordelen, afhankelijk van hun ontwerp, maar ze wekken allemaal schone elektriciteit op zonder uitstoot of geluidsoverlast.

Waterkracht

Hydro-energie is het gebruik van water om elektriciteit te produceren. Er zijn veel verschillende soorten waterkracht, waaronder run-of-the-river, waarbij een rivier wordt afgedamd met een stuwmeer erachter. Een ander type is waterkrachtcentrales met pompopslag, die twee reservoirs op verschillende hoogten gebruikt om water op te slaan wanneer de vraag naar elektriciteit laag is en het vrij te geven wanneer de vraag naar elektriciteit groot is.

Getijdenenergie

Getijdenenergie is een vorm van waterkracht die het potentieel in water omzet in elektriciteit. Het wordt al eeuwenlang gebruikt om graan te malen en water van laaggelegen land naar velden te pompen. Tegenwoordig wordt het gebruikt als een alternatieve bron van hernieuwbare energie.

De getijden zijn voorspelbare en betrouwbare bronnen van schone, hernieuwbare energie omdat ze nooit opraken of moeten worden bijgetankt. Dit maakt ze een uitstekende keuze voor het opwekken van duurzame elektriciteit zonder ons milieu te beschadigen met vervuiling of broeikasgassen zoals andere vormen van fossiele brandstof.

Geothermische energie

Geothermische energie is een hernieuwbare hulpbron die wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen, elektriciteit op te wekken en warm water te produceren voor woningen of de industrie. Er zijn twee soorten geothermische energie: droge stoom en natte stoom. Droge stoom wordt gecreëerd door in het aardoppervlak te boren en te verzamelen in natuurlijke reservoirs die fumarolen worden genoemd. Natte stoom ontstaat wanneer water door scheuren in het aardoppervlak naar beneden sijpelt en opwarmt voordat het weer naar boven komt als kokend water.

Biomassa-energie

Biomassa is een hernieuwbare en duurzame vorm van energie die afkomstig is van organische materialen. De verschillende soorten biomassa zijn hout, landbouwafval, dierlijke mest en vast stedelijk afval. Biomassa kan worden gebruikt voor warmte- of elektriciteitsopwekking in elektriciteitscentrales. Het wordt ook gebruikt voor de productie van biobrandstoffen zoals ethanol en biodiesel.

Waterstof energie

Waterstof is het eenvoudigste en meest voorkomende element in het universum. Het is ook een schone, hernieuwbare bron die onze wereld van stroom kan voorzien zonder deze te vervuilen. Er zijn drie verschillende soorten waterstofenergie.

Elektrolyse: dit proces gebruikt elektriciteit om water af te breken in zijn delen - waterstof en zuurstofgas.
Thermochemisch: omvat het gebruik van warmte uit aardgas of steenkool om waterstof te produceren door een chemische reactie met stoom.
Biologisch: organisch materiaal zoals maïsstengels of algen omzetten in waterstof met behulp van bacteriën in een zuurstofvrije omgeving.


Laat uw zonnepanelen reinigen!

Testimonials HTML