GRATIS levering in Nederland!
10.000+ tevreden klanten
100% Tevredenheidsgarantie
Snelle klantenservice
Veilig betalen

Geef uw opbrengst een boost!

Voor- en nadelen van windenergie


Nu klimaatverandering een grotere bedreiging wordt, investeren landen over de hele wereld in hernieuwbare energie. Een van de snelst groeiende hernieuwbare energiebronnen is windenergie.

Als we nadenken over hoe we onze toekomst van energie kunnen voorzien, is het belangrijk om alle aspecten van een energiebron in overweging te nemen.

In dit artikel helpen we je een beter begrip te krijgen door de grootste voor- en nadelen op een rijtje te zetten.

Wat is windenergie?

Er zijn verschillende technieken die we kunnen gebruiken om energie uit de wind te halen, maar de meest populaire methode is het gebruik van windturbines.

De manier waarop windturbines werken kan een beetje ingewikkeld zijn, maar hier is de essentie: de kinetische energie die in de wind is opgeslagen, draait de bladen van de turbine rond een rotor. De rotor laat een generator in de turbine draaien, die bruikbare elektriciteit creëert.

Windenergie wordt al geruime tijd gebruikt. De eerste windmolen die werd gebruikt voor elektriciteitsproductie werd gebouwd in 1888!

Voordelen van windenergie

1. Schone energie

Windenergie is een van de schoonste energiebronnen. Bij het opwekken van energie met windturbines komen geen broeikasgassen vrij.

Het is waar dat de productie, het transport en de installatie van windturbines enige vervuiling vrijgeeft. Het komt echter niet in de buurt van het niveau van de uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van fossiele brandstoffen.

Omdat de daadwerkelijke productie van energie geen uitstoot van broeikasgassen heeft, wordt het beschouwd als een bron van groene energie.

2. Hernieuwbaar

Windenergie is een hernieuwbare energiebron, wat betekent dat de energiebron niet uitgeput raakt wanneer deze wordt gebruikt. Dus omdat we windenergie gebruiken, verminderen we de beschikbare hoeveelheid wind niet.

Dit is niet het geval voor niet-hernieuwbare energiebronnen, zoals olie en aardgas. Doordat we fossiele brandstoffen gebruiken, verminderen we de hoeveelheid die beschikbaar is voor gebruik in de toekomst.

3. Ruimtebesparend

Windturbines mogen niet te dicht bij elkaar worden geplaatst, dat maakt zonneparken zo groot. De windturbines zelf nemen echter niet zoveel ruimte in beslag.

De ruimte tussen elke turbine kan worden gebruikt voor zaken als landbouw, daarom zijn windparken populair in landelijke gebieden. Bovendien heeft elke turbine het potentieel om veel elektriciteit te produceren - genoeg om ongeveer 2500 huishoudens van stroom te voorzien.

4. Goedkope energie

Hoewel windturbines hoge initiële kosten hebben, is de energie die ze produceren goedkoop. Dit heeft een aantal redenen, waaronder dat u geen brandstof voor de turbines hoeft te betalen. Wind is gratis! Turbines hebben ook relatief lage bedrijfskosten als ze eenmaal zijn opgesteld en hebben weinig onderhoud nodig.

Als je kijkt naar de initiële investeringen en de kosten van operaties en onderhoud gedurende de levensduur van de turbine, tonen onderzoeken aan dat windenergie ongeveer $ 0,029 per kilowattuur kost.

Dat is veel goedkoper dan steenkool, wat neerkomt op ongeveer $ 0,036 per kilowattuur als je kijkt naar de kosten voor het bouwen en exploiteren van kolencentrales.

5. Bevordert banengroei

De windindustrie maakt jaar na jaar een snelle groei door. Tussen 2010 en 2018 is de hoeveelheid geïnstalleerde windcapaciteit in de VS meer dan verdubbeld, waardoor er voldoende windenergieproductie is ontstaan ​​om meer dan 30 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Deze groei heeft de mogelijkheid gecreëerd voor duizenden nieuwe banen.

Momenteel hebben meer dan 120.000 Amerikanen banen in de wind, variërend van installateurs tot technici en fabrikanten. In feite is de rol van windturbinetechnicus de op één na snelst groeiende baan in Amerika.

Omdat windenergie steeds populairder wordt, zal het naar verwachting in 2050 meer dan 600.000 nieuwe banen opleveren.

Nadelen van windenergie

1. Onvoorspelbaar

Misschien wel het grootste nadeel van windenergie is dat het niet consistent geproduceerd kan worden. Er wordt alleen energie opgewekt als het waait.

De hoeveelheid energie die door turbines wordt geproduceerd, is ook afhankelijk van de windsnelheid. Daarom is windenergie niet erg geschikt als energiebron voor basisbelasting - oftewel onze belangrijkste bron van energieopwekking.

Naarmate de technologie voor energieopslag echter steeds kosteneffectiever wordt, kan het mogelijk zijn om meer afhankelijk te worden van windenergie. Maar op dit moment moeten windturbines vanwege hun onbetrouwbaarheid worden gebruikt in combinatie met andere energiebronnen om aan onze elektriciteitsvraag te voldoen.

2. Bedreiging voor dieren in het wild

Windenergie veroorzaakt geen milieuproblemen door de uitstoot van broeikasgassen, maar turbines kunnen wel een impact hebben op dieren in het wild.

Vogels, vleermuizen en andere vliegende wezens hebben een kleine overlevingskans wanneer ze een voltreffer krijgen van een draaiend windturbineblad. Studies hebben zelfs geschat dat jaarlijks tussen de 140.000 en 500.000 vogels door windturbines sterven. Ter vergelijking: bij botsingen met gebouwen worden naar schatting jaarlijks tussen 365 en 988 miljoen vogels gedood.

Zorgvuldig plannen waar windparken zullen worden gebouwd, kan het aantal vogelaanvaringen verminderen.

3. Ruis

Geluid is een probleem voor sommige mensen die in de buurt van windturbines wonen. De generator in de turbine maakt een mechanisch zoemen, terwijl de bladen een "suizend" geluid creëren terwijl ze door de lucht bewegen.

Het goede nieuws is echter dat nieuwere windturbines veel minder geluid produceren dan oudere turbines, en dat ze waarschijnlijk nog stiller zullen worden met meer technologische vooruitgang.

4. Uiterlijk

Windturbines moeten hoog worden gebouwd om voldoende wind op te vangen, waardoor ze een prominent onderdeel van elk landschap zijn. Sommige mensen vinden grote windturbines een doorn in het oog, maar dit is meer een persoonlijke voorkeur.

5. Locatiebeperkingen

Om windturbines economisch levensvatbaar te maken, moeten ze worden geïnstalleerd op een plaats waar ze voldoende elektriciteit kunnen produceren. Windparken zijn het meest geschikt voor kustgebieden, de toppen van heuvels en open vlakken - vrijwel overal met sterke, betrouwbare wind.

De meeste van deze geschikte plaatsen bevinden zich meestal in afgelegen gebieden ver buiten steden en dorpen, in meer landelijke gebieden of offshore. Vanwege deze afstand moet er nieuwe infrastructuur, zoals hoogspanningsleidingen, worden aangelegd om een ​​windpark op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

Dit kan kostbaar zijn en enige schade toebrengen aan de omgeving (d.w.z. door bomen om te hakken om plaats te maken voor hoogspanningsleidingen).

Windenergie heeft een mooie toekomst

Het komt erop neer: de toekomst van de windenergie-industrie ziet er veelbelovend uit.

Hoewel er enkele nadelen zijn aan windenergie, zoals het feit dat het een intermitterende energiebron is en een bedreiging vormt voor bepaalde dieren in het wild, zijn de voordelen onmogelijk te negeren. Daarom worden er steeds meer windparken gebouwd, zowel op als op zee.

Hoewel u windturbines kunt laten bouwen om uw huis van stroom te voorzien, kan het kostbaar en moeilijk zijn om geschikte ruimte te vinden. Als je je huis van schone energie wilt voorzien, overweeg dan om zonnepanelen te installeren.

Het gebruik van zonne-energie is schoon, hernieuwbaar en een geweldige financiële investering voor huiseigenaren. Bekijk onze zonnecalculator om te zien hoeveel u kunt besparen met een zonnestroominstallatie.


Laat uw zonnepanelen reinigen!

Testimonials HTML