GRATIS levering in Nederland!
10.000+ tevreden klanten
100% Tevredenheidsgarantie
Snelle klantenservice
Veilig betalen

Geef uw opbrengst een boost!

Voor- en nadelen van biomassa-energie


In de loop der jaren is biomassa een populaire alternatieve energiebron geworden. In feite heeft biomassa veel potentieel om een betrouwbare bron van hernieuwbare energie te zijn om onze samenleving van energie te voorzien.

Net als elke andere energiebron heeft het echter zowel voor- als nadelen.

We gaan een aantal belangrijke voor- en nadelen van biomassa-energie bekijken en wat we in de toekomst van biomassa kunnen verwachten.

Wat is biomassa-energie?

Biomassa is organisch materiaal dat afkomstig is van planten en dieren. Organisch afval zoals hout, gewasafval, dierlijk afval, voedselafval, tuinafval en houtafval kunnen allemaal worden gebruikt als bronnen van biomassa-energie.

Biomassa kan op twee manieren als energiebron worden ingezet:

  1. Organische materialen direct verbranden om warmte te creëren
  2. Biomassa omzetten in een vloeibare biobrandstof die vervolgens kan worden verbrand voor energie

Vloeibare biobrandstoffen, zoals biodiesel en biogas, worden meestal gebruikt als brandstof om in de transportbehoeften te voorzien.

Wanneer biomassa direct wordt verbrand, wordt het gebruikt om stoom te creëren, die een turbine laat draaien om elektriciteit op te wekken. In dit artikel zullen we ons vooral richten op biomassa-energie die elektriciteit opwekt, niet op biobrandstoffen.

Voordelen van biomassa-energie

1. Hernieuwbaar

Biomassa-energie is een hernieuwbare vorm van energie. Omdat we biomassamaterialen gebruiken, neemt de toevoer van organisch materiaal af. Biomassa kan echter snel worden geregenereerd.

Het feit dat de biomassavoorraad binnen een mensenleven kan worden geregenereerd, maakt biomassa hernieuwbaar.

2. Betrouwbaar

Biomassa is een betrouwbare hulpbron die op elk moment energie kan produceren. Dit is een voordeel ten opzichte van andere hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, die intermitterend zijn.

Als de wind niet waait, wordt er geen windenergie opgewekt door turbines. Dit betekent dat u niet op wind kunt vertrouwen om elektriciteit te produceren wanneer u die nodig heeft. Tenzij, natuurlijk, de windturbine is gekoppeld aan batterijopslag.

Bio-energiecentrales daarentegen kunnen op elk moment worden in- en uitgeschakeld om aan de energievraag te voldoen. Zolang er biomassamateriaal beschikbaar is, kan er elektriciteit worden geproduceerd.

3. Overvloedig

Een van de grootste voordelen van biomassa-energie is dat biomassa overvloedig aanwezig is. Er wordt elke dag een groeiende hoeveelheid organisch materiaal geproduceerd; je vindt biomassa bijna overal op de planeet. Dit betekent dat biomassa niet het probleem van beperkte beschikbaarheid zal hebben, zoals fossiele brandstoffen.

Biomassa moet echter op verantwoorde wijze worden beheerd om het overvloedige aanbod goed gevuld te houden. Als we de beschikbare biomassa te veel gebruiken, kunnen we problemen krijgen met de beschikbaarheid terwijl we wachten om de voorraad aan te vullen.

4. Afvalvermindering

Een van de redenen waarom biomassa zo algemeen beschikbaar is, is dat de planeet veel afval produceert. Veel van het afval dat we maken is biologisch afbreekbaar, net als voedsel en plantaardig afval. In plaats van het afval te laten worden, kunnen we het in elektriciteit omzetten!

Biomassa-energie neemt afval op dat anders op een stortplaats zou zitten en maakt het nuttig. Dit vermindert de hoeveelheid afval die op stortplaatsen terechtkomt, wat beter is voor het milieu.

Bovendien zouden we met minder afval minder en kleinere stortplaatsen nodig hebben. Hierdoor komt er meer land vrij dat door gemeenschappen kan worden gebruikt.

5. CO2-neutraal

De uitstoot van kooldioxide is de drijvende kracht achter klimaatverandering. Biomassa wordt beschouwd als een CO2-neutrale energiebron omdat het past in de natuurlijke koolstofkringloop, wat traditionele fossiele brandstoffen niet doen.

Er is koolstofdioxide dat vrijkomt in de atmosfeer wanneer biomassa-energie wordt geproduceerd. Maar dit is dezelfde hoeveelheid koolstofdioxide die de planten tijdens hun levenscyclus hebben opgenomen. Bij de verbranding van biomassa komt er dus geen ‘nieuwe’ koolstofuitstoot vrij in de atmosfeer.

Wanneer nieuwe planten groeien, absorberen ze vervolgens koolstofdioxide uit de atmosfeer en komen ze weer in de cyclus terecht.

Nadelen van biomassa-energie

1. Duur

Aan de productie van biomassa-energie hangt een hoog prijskaartje. Ten eerste vereist de bouw van biomassa-energiecentrales een aanzienlijke investering vooraf. Vervolgens moet rekening worden gehouden met de kosten van het oogsten en transporteren van biomassamaterialen.

Bovendien moet het organische materiaal worden opgeslagen wanneer het bij de plant komt, wat nog meer geld kost. Dit alles maakt biomassa duurder dan andere hernieuwbare opties op de markt.

Andere hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie, vereisen deze reguliere transport- en opslagkosten niet. Als een zonnepark eenmaal is gebouwd, is het niet meer nodig om brandstof te transporteren of zonlicht ergens op te slaan.

Hoewel biomassa duurder is dan andere hernieuwbare energiebronnen, is het nog steeds goedkoper dan fossiele brandstoffen. Het kost veel minder om biomassa te oogsten dan om fossiele brandstoffen te ontginnen en te winnen.

2. Vereist ruimte

Biomassa-energiecentrales hebben behoorlijk wat ruimte nodig, vooral vanwege de behoefte aan opslagruimte. Dit beperkt waar biomassa-energiecentrales kunnen worden gebouwd.

Sommige biomassacentrales verbouwen ook hun eigen organisch materiaal. Deze planten hebben mogelijk veel ruimte nodig om gewassen of kleine bossen te kunnen verbouwen. Biomassacentrales die hun eigen brandstof verbouwen, verbruiken meer land per geproduceerde kilowattuur elektriciteit.

3. Broeikasgasemissies

Zoals we al zeiden, is biomassa-energie CO2-neutraal. Biomassa geeft echter nog steeds koolstofdioxide af aan de atmosfeer. Andere hernieuwbare bronnen zijn koolstofvrij, wat veel beter is bij het aanpakken van klimaatverandering. Hoe minder kooldioxide er vrijkomt, hoe beter.

Koolstof is niet het enige dat uit biomassa-energie in de atmosfeer vrijkomt. Bij het verbranden van hout en andere biomassabrandstoffen komen veel andere broeikasgassen vrij, met name stikstofoxiden, koolmonoxide en methaan.

Methaangas levert een belangrijke bijdrage aan luchtvervuiling en klimaatverandering, omdat het ongeveer 30 keer meer warmte vasthoudt dan koolstofdioxide.

4. Milieu-impact

Hoewel biomassa-energie hernieuwbaar is, is het niet de meest milieuvriendelijke hernieuwbare optie die er is.

Vertrouwen op biomassa-energie kan leiden tot verwoestende ontbossing. Omdat biomassacentrales meer materialen nodig hebben, kunnen bossen sneller gekapt worden. Het kan ook monoculturen van gewassen aanmoedigen, waardoor de biodiversiteit afneemt en de bodem van voedingsstoffen wordt ontdaan, waardoor gebieden vatbaarder worden voor erosie.

Sommige biomassacentrales zijn afhankelijk van algen, die vaak grote hoeveelheden fosformeststoffen nodig hebben om de hoeveelheden te produceren die nodig zijn voor de productie van energie. Overmatig gebruik van meststoffen kan ernstige schade toebrengen aan lokale waterwegen en aan dieren in het wild, met name vogels.

Zelfs het gebruik van planten voor biomassa-energie kan de hoeveelheid meststoffen en pesticiden die wordt gebruikt verhogen en een negatief effect hebben op het omringende ecosysteem.

5. Inefficiënt

Op dit moment is biomassa-energie niet zo efficiënt als andere energiebronnen. In veel gevallen kost het meer energie om het organische materiaal te verbranden dan het proces daadwerkelijk oplevert.

Als we biomassa op grote schaal willen gebruiken, zullen er nieuwe technologieën moeten ontstaan ​​om biomassa efficiënter te maken.

De toekomst van biomassa-energie
Het lijdt geen twijfel dat biomassa-energie een van de weinige opties is om fossiele brandstoffen te vervangen.

Als er nieuwe technologieën worden ontwikkeld om het proces efficiënter te maken, heeft het gebruik van biomassa-energie serieuze potentie. Voorlopig heeft het een groot aantal nadelen die het moeilijk maken om het op grote schaal te implementeren.

Als u op zoek bent naar een manier om de kracht van hernieuwbare en schone energie te gebruiken, kunt u overwegen over te stappen op zonne-energie. Zonnepanelen verminderen niet alleen uw ecologische voetafdruk, ze kunnen ook uw elektriciteitsrekening verlagen!


Laat uw zonnepanelen reinigen!

Testimonials HTML