GRATIS levering in Nederland!
10.000+ tevreden klanten
100% Tevredenheidsgarantie
Snelle klantenservice
Veilig betalen

Geef uw opbrengst een boost!

Kernenergie voor- en nadelen


Kernenergie is misschien wel een van de meest controversiële energiebronnen die we hebben. Voor sommige mensen is het potentiële risico van kernenergie te groot. Voor anderen lijkt nucleair het antwoord voor een koolstofvrije toekomst.

Ondanks dat er fel over wordt gedebatteerd, maakt kernenergie nog steeds bijna 20% uit van de totale energieopwekking in de Verenigde Staten.

We gaan kernenergie nader bekijken, zodat je de voor- en nadelen van deze energiebron beter kunt begrijpen.

Voor- en nadelen van kernenergie

Kernenergie heeft veel voor- en nadelen, wat het zo'n controversiële alternatieve energiebron maakt. Hier zijn de belangrijkste voor- en nadelen van kernenergie:

Wat is kernenergie?

Kernenergie drijft al meer dan 60 jaar aan. Maar hoe wekken kerncentrales precies elektriciteit op?

Kernenergie wordt gevormd door het splitsen van uranium- of plutoniumatomen via kettingreacties in een kernreactor door een proces dat 'kernsplijting' wordt genoemd. De energie die vrijkomt bij het splitsen van de atomen wordt gebruikt om water te verwarmen tot stoom. Deze stoom laat vervolgens een turbine draaien, die bruikbare elektriciteit opwekt.

Experts geloven dat thorium een ​​andere brandstof is die kan worden gebruikt voor kernenergie. Het wordt al gebruikt in landen als India en Rusland.

Voordelen van kernenergie

1. Goedkope energie

Hoewel het bouwen van kerncentrales hoge initiële kosten heeft, is het relatief goedkoop om er energie uit te produceren en hebben ze lage bedrijfskosten.

Ook ondervindt kernenergie niet dezelfde soort prijsschommelingen als traditionele fossiele energiebronnen zoals steenkool en aardgas. Daardoor kan de prijs van kernenergie tot ver in de toekomst worden voorspeld.

Die prijs zal waarschijnlijk laag blijven, of nog lager worden, naarmate de technologie vordert.

2. Betrouwbaar

Een van de grootste voordelen van kernenergie is dat het een betrouwbare energiebron is.

In tegenstelling tot zonne- en windenergie, waarvoor de zon moet schijnen of de wind moet waaien, kan kernenergie op elk moment van de dag worden opgewekt. Dit betekent dat een kerncentrale non-stop energie kan produceren en u geen vertragingen in de energieproductie hoeft te ervaren.

3. Nul koolstofemissies

Kerncentrales produceren geen CO2-uitstoot. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van traditionele energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen, die tonnen koolstofdioxide in de atmosfeer vrijgeven.

Een teveel aan koolstofdioxide is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Dus hoe minder koolstof- en broeikasgasemissies een energiebron heeft, hoe beter.

Volgens het Nuclear Energy Institute (NEI) voorkomt de nucleaire elektriciteitsproductie zelfs dat er jaarlijks 528 miljoen ton koolstofdioxide in de atmosfeer terechtkomt.

4. Veelbelovende toekomstige energievoorziening

Kernfusie is de heilige graal van het benutten van energie. Als we kunnen leren om atoomfusie te beheersen (dezelfde reacties als die welke de zon voeden), zouden we praktisch onbeperkte energie kunnen hebben.

Op dit moment kent deze methode een aantal serieuze uitdagingen die moeten worden uitgewerkt als we ze op grotere schaal willen gaan gebruiken. Het potentieel ervan is echter belangrijk om in gedachten te houden bij het nadenken over energieopwekking in de toekomst.

5. Hoge energiedichtheid

Er wordt geschat dat de hoeveelheid energie die vrijkomt bij een kernsplijtingsreactie tien miljoen keer groter is dan de hoeveelheid die vrijkomt bij het verbranden van fossiele brandstoffen.

Daarom is de hoeveelheid kernbrandstof die nodig is in een kerncentrale veel kleiner in vergelijking met die van andere soorten energiecentrales. Dit draagt ​​bij aan de lage kosten van kernenergie. Eén kerncentrale kan duizenden megawatturen aan energie produceren.

Nadelen van kernenergie

Hoewel er veel voordelen zijn aan het gebruik van kernenergie, zijn er ook tal van negatieve effecten van kernenergie. De volgende zijn de belangrijkste:

1. Milieu-impact

Hoewel kerncentrales geen CO2-uitstoot hebben, heeft kernenergie nog steeds een aanzienlijke impact op het milieu, voornamelijk door mijnbouw en waterafvoer.

Het uranium dat wordt gebruikt om kernenergie te produceren, moet worden gewonnen. Mijnbouw van welke aard dan ook heeft een negatieve impact op de omgeving. Vooral uraniumwinning staat bekend om het vrijkomen van arseen en radon. Dit heeft een negatief effect gehad op de gezondheid van de mensen die in de buurt van uraniummijnen wonen, die grotendeels uit leden van de Navajo-natie bestaan.

Kerncentrales veroorzaken ook iets dat 'thermische vervuiling' wordt genoemd. De meeste kerncentrales bevinden zich op een waterlichaam, zoals een meer of de oceaan. De energiecentrale gebruikt water uit het meer of de oceaan, ook wel koelwater genoemd, om stoom terug in water te condenseren.

Dit proces zorgt ervoor dat het koelwater in temperatuur stijgt en vervolgens weer in het water wordt afgegeven. Dit hete water, meestal rond de 100 graden Fahrenheit, verandert de chemie van de oceaan of het meer waarin het wordt geloosd aanzienlijk, waardoor het bewoonbaar wordt voor het meeste waterleven.

2. Waterintensief

Kerncentrales hebben veel water nodig om energie te produceren. In 2015 verbruikten de Verenigde Staten 320 miljard gallons water om kernenergie te produceren. Dat is meer water dan er wordt gebruikt voor de verwerking van kolen.

Naarmate water schaarser wordt, vooral in het licht van klimaatverandering, kan dit enorme waterverbruik onhoudbaar worden.

3. Risico op nucleaire ongevallen

Kerncentrales hebben zeer strikte veiligheidsmaatregelen. Ongelukken kunnen echter gebeuren, hoe voorzichtig u ook bent. Een meltdown in een kerncentrale kan catastrofale gevolgen hebben voor de omliggende gebieden, zoals we weten van gebeurtenissen als de ramp in Fukushima, Tsjernobyl en Three Mile Island in Pennsylvania.

Bij een kernsmelting kan schadelijke straling lekken, wat nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het incident in Tsjernobyl in 1986 leidde uiteindelijk tot duizenden doden, met schattingen variërend van 4.000 tot 60.000 doden als gevolg van het incident. Niet alleen dat, meer dan 2 miljoen mensen worstelen nog steeds met gezondheidsproblemen die verband houden met Tsjernobyl. Vandaag, meer dan 30 jaar later, is de toegang nog steeds beperkt binnen de 19-mijlszone van Tsjernobyl.

Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat dit soort ongevallen zeldzaam zijn. Bovendien tonen veel onderzoeken aan dat de fossiele brandstofindustrie aanzienlijk dodelijker is dan de nucleaire industrie, zelfs als je rampen als Tsjernobyl meetelt.

4. Radioactief afval

Het opwekken van kernenergie stoot geen schadelijke broeikasgassen uit in de lucht, maar creëert wel gevaarlijk afval. Het afval dat door kerncentrales wordt gecreëerd, blijft duizenden jaren nadat het is gemaakt gevaarlijk radioactief. Er doen zich veel problemen voor bij het uitzoeken hoe dit radioactieve afval moet worden opgeslagen.

Afval blijft zich ophopen bij kerncentrales, omdat er geen langetermijnopslag voor is. De accumulatie van gevaarlijk nucleair afval zal een probleem worden zodra energiecentrales onvoldoende opslagruimte hebben.

En als er een compromis is in de opslagfaciliteit, zoals een lek, kan het radioactieve materiaal aanzienlijke schade aan de omliggende gebieden veroorzaken. De federale overheid ging in 1982 op zoek naar een plaats die stabiel genoeg was voor de verwijdering van nucleair afval, maar een dergelijke locatie is niet gevonden.

5. Niet-hernieuwbaar

Een hernieuwbare energiebron wordt gedefinieerd als een energiebron die niet uitgeput raakt wanneer deze wordt gebruikt, of die binnen een mensenleven kan worden aangevuld. Zonne-energie is een voorbeeld van een hernieuwbare hulpbron, want als we zonne-energie omzetten in bruikbare elektriciteit, verminderen we de kracht van de zon niet.

Kernenergie daarentegen is een niet-hernieuwbare energiebron. Dit komt omdat de brandstof die in kernreactoren wordt gebruikt, uranium, een eindige hulpbron is. Terwijl we uranium ontginnen, putten we de beschikbare hoeveelheid uit, en er zal niet meer worden geproduceerd binnen een mensenleven.

Op dit moment geloven experts dat er ongeveer 200 jaar aan uranium beschikbaar is, ervan uitgaande dat we in hetzelfde tempo van nucleaire productie blijven. Maar als we in de toekomst meer afhankelijk worden van kernenergie, zal de voorraad uranium sneller opraken, wat de komende jaren voor problemen kan zorgen.

De toekomst van kernenergie

Zoals u kunt zien, zijn er veel argumenten voor en tegen kernenergie. Met verdere technologische vooruitgang kan deze koolstofvrije energiebron ons helpen een toekomst met schone energie te bereiken.

Mogelijk ziet u in de toekomst nieuwe planten verschijnen. Andere vormen van energie, zoals geothermie, windenergie en zonne-energie, zijn echter echt hernieuwbaar en kunnen ons naar een groenere toekomst leiden.

U kunt uw huis nu op duurzame energie laten draaien door zonnepanelen te installeren. Wanneer u zonnepanelen koppelt aan energieopslag, kunt u uw huis op zonne-energie laten draaien, zelfs als de zon niet schijnt. Bovendien kan het installeren van zonnepanelen uw energierekening volledig elimineren!


Laat uw zonnepanelen reinigen!

Testimonials HTML