GRATIS levering in Nederland!
10.000+ tevreden klanten
100% Tevredenheidsgarantie
Snelle klantenservice
Veilig betalen

Geef uw opbrengst een boost!

Is kernenergie schoon?


Het debat over welke energiebronnen nodig zullen zijn voor de groeiende behoeften van de wereld in het licht van slinkende fossiele hulpbronnen is aan de gang. Terwijl hernieuwbare energiebronnen snel worden gebruikt om aan deze stijgende behoefte te voldoen, is kernenergie een andere optie die veel steun krijgt, vooral voor gebruik in Australië.

Het argument wordt aangevoerd dat het schoon is, geen uitstoot heeft en volkomen veilig is, en bovendien hebben we zowel de beschikbare grond als de uraniumvoorraden om kerncentrales buiten de grote hoofdsteden te huisvesten. Maar kloppen deze beweringen? Is kernenergie echt zo schoon en betrouwbaar als wordt beweerd?

Kernenergie produceert geen uitstoot
Deze bewering is juist, vanwege de manier waarop kernenergie wordt geproduceerd. De elektriciteit wordt opgewekt door het proces van splijting, waarbij uraniumatomen worden gesplitst. Hierdoor ontstaat warmte die stoom genereert, die op zijn beurt een turbine laat draaien zonder uitstoot of bijproducten.

Maar hoewel de kerncentrales en hun proces geen schadelijke emissies produceren, is de winning van het uranium dat nodig is om ze van stroom te voorzien een ander verhaal. Bij deze mijnbouwactiviteiten komen grote hoeveelheden koolstofdioxide vrij in de atmosfeer en hoewel het proces van het splitsen van uranium geen emissies vrijgeeft, zijn er veel activiteiten in de fabriek zelf die emissies zoals koolstofdioxide vrijgeven.

En tot slot is er radioactief afval dat veilig moet worden vervoerd en verwijderd, wat resulteert in meer CO2-uitstoot.Radioactiviteit en de impact op het milieu
Oh ja, radioactief afval. Dat is een belangrijke overweging als het gaat om kernenergie, want hoewel er geen directe emissies zijn door het splitsen van uraniumatomen, is er radioactief afval dat duizenden jaren gevaarlijk en actief kan blijven. De opslag in de fabriek zal slechts zo ver reiken en uiteindelijk zal dit afval extern moeten worden afgevoerd.

Deze radioactieve afvalstoffen kunnen uraniumafvalstoffen en gebruikte reactorbrandstof bevatten, die zeer kankerverwekkend is en ook een enorm risico vormt voor de gezondheid en veiligheid van mens en milieu. Elk incident waarbij deze materialen naar een "veilige" bestemming worden vervoerd, kan leiden tot catastrofale gevolgen en eventuele lekken in de opslagmethoden voor de opslag ervan kunnen ook zeer schadelijk zijn voor mens en milieu.

Naast deze radioactieve afvalstoffen is er ook de laagactieve straling van deze kerncentrales. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten van deze lage straling, maar er zijn onderzoeken geweest die aantonen dat er meer kanker is in steden in de buurt van kerncentrales, terwijl ook is bewezen dat langdurige blootstelling aan deze straling DNA kan beschadigen.

En tot slot is er het water dat wordt gebruikt om kerncentrales te koelen dat essentieel is voor hun werking. Wanneer dit water wordt teruggevoerd naar de rivier, het meer of de oceaanbron waar het vandaan kwam, is het veel heter en schaadt het het milieu en het zeeleven.

Dus alleen omdat het splitsen van atomen geen emissies veroorzaakt, betekent niet dat kernenergie schoon is of het antwoord is op de toekomstige energiebehoefte van de wereld.


Laat uw zonnepanelen reinigen!

Testimonials HTML